Vítejte na stránkách Evropského sčítání fotbalových fanoušků!

Děkujeme za vaši ochotu zúčastnit se našeho průzkumu. Níže uvádíme základní informace, které se týkají anketního formuláře a způsobu, jakým budeme informace získané od respondentů zpracovávat.

Výzkum provádí Fakulta politických věd a mezinárodních studií Varšavské univerzity [Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego] v rámci vědeckého grantu „Vnímání týmové rivality fotbalovými fanoušky: srovnávací analýza států Visegrádské skupiny (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko)” [„Percepcja rywalizacji klubowych przez kibiców piłkarskich: analiza porównawcza państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja)]” financovaného Národním centrem vědy [Narodowe Centrum Nauki] (2018/30/M/HS6/00866). Naším cílem je pochopit, jakým způsobem fanoušci mužských fotbalových týmů ze Střední a Východní Evropy určují význam jednotlivých soupeřů, a také motivace, které jejich volby doprovázejí.

Účast ve výzkumu je dobrovolná a anonymní. Získané výsledky budou použity pro přípravu vědeckých publikací, které pomohou lépe pochopit samotný jev fotbalové rivality.

Během vyplňování ankety budeme pokládat otázky, jež se budou týkat fotbalového týmu, kterému fandíte, a také týmů, které vnímáte jako nejdůležitější soupeře vašeho týmu. Průměrná doba vyplnění ankety je zhruba 8 minut. Vyplňování ankety je možné kdykoliv přerušit zavřením stránky. Aby byly vaše odpovědi řádně uloženy v databázi, musíte po zodpovězení všech otázek kliknout na tlačítko Odeslat anketu.

Na konci formuláře se vás zeptáme na vaše základní demografické údaje,, jako např. pohlaví, věk, vzdělání nebo místo bydliště – to nám umožní vytvořit mapu fotbalové rivality, v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Během výzkumu neshromažďujeme žádné osobní údaje ani informace, který by umožňovaly identifikaci účastníku ankety. Každý respondent ankety, který by měl zájem zúčastnit se v budoucnosti hlubšího výzkumu Varšavské univerzity na téma fotbalové rivality, bude mít po odeslání svých odpovědí možnost dobrovolně poskytnout svoji e-mailovou adresu.

Kontakt s autory ankety je možný v polském a anglickém jazyce na e-mailové adrese: football@uw.edu.pl..

Kliknutím na tlačítko níže prohlašujete, že jste si přečetli informační doložku týkající se zpracování osobních údajů v rámci účasti na studijním šetření s názvem: „Evropské sčítání fotbalových fanoušků“.